Sociale Verzekeringsbank Aruba over Dossiermanager

  1. Je bent hier:
  2. home
  3. referenties
  4. Sociale Verzekeringsbank Aruba

Sociale Verzekeringsbank Aruba Sociale Verzekeringsbank Aruba

De heer R. Blume, directeur

MediSoft is ook buiten Nederland actief: een van onze overzeese klanten is de Sociale Verzekeringsbank op Aruba. Deze instantie verzorgt de uitvoering van onder meer de ziekte- en ongevallenwet voor ruim 90.000 inwoners op Aruba. Elk jaar ontvangen ongeveer 11.000 werknemers een uitkering in verband met een bevalling, ziekte of ongeval. Bovendien is de Arubaanse SVb het uitvoerend orgaan als het gaat om verzuimpreventie en -begeleiding. De SVb wordt in toenemende mate betrokken bij de uitvoering van het verzuim- en preventiebeleid bij werkgevers en is actief betrokken bij het ontwikkelen van het arbobeleid conform het Nederlandse model.

De heer R. Blume, directeur van de SVb, is nauw betrokken geweest bij de omschakeling naar Dossier Manager: "Wij hebben Dossier Manager gebruikt om een complete omzetting van papieren (medische) dossiers naar digitale dossiers te bewerkstelligen. Daardoor is de efficiency op de kantoren van SVb op Aruba sterk verbeterd. Dossier Manager heeft gezorgd voor een forse vermindering van de administratieve last en de werkdruk. Bovendien is het nu veel eenvoudiger om managementinformatie op te leveren, zoals verzuimrapportages en verzuimanalyses. Tot slot hebben we veel profijt van de geautomatiseerde koppeling tussen Dossier Manager en het informatiesysteem dat de uitkeringen verzorgt (SOVA)."


www.svbaruba.org