Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

 1. Je bent hier:
 2. home
 3. nieuws
 4. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

02-06-2020

Het ziekteverzuimpercentage binnen een bedrijf levert een schat aan informatie op. Met de juiste cijfers ontdek je welke afdelingen en groepen meer aandacht vereisen. Of je signaleert trends op het gebied van ziekteverzuim. Omdat veel factoren van invloed zijn op deze statistieken, is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden. Wij nemen de belangrijkste met je door.

Ziekteverzuimpercentage uitgelegd

De verhouding tussen de dagen dat een medewerker afwezig is en dat er gewerkt kon worden, noemen we het ziekteverzuimpercentage (ZVP). Een collega die fulltime in dienst is en over een jaar gezien bijvoorbeeld 10 dagen verzuimt, heeft een ZVP van (10/365) x 100 procent = 2.7 procent.

Medisoft Dossier Manager maakt bij het berekenen van de verzuimstatistiek gebruik van de standaard die TNO en het CBS opstelden. Die is tot stand gekomen in samenspraak met onder meer vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen, verzekeraars en bedrijfsverenigingen.


Het verzuimpercentage kun je ook voor meerdere personen berekenen. Bijvoorbeeld voor alle medewerkers op de HR-afdeling. Of voor alle mannen van de technische dienst. Je telt dan voor meerdere personen het aantal verzuimde dagen en het aantal dagen dat er gewerkt kon worden in een periode.

Factoren die het ziekteverzuimpercentage beïnvloeden

1. Brondata

Bij het berekenen van het ziekteverzuim ben je afhankelijk van brondata, zoals het aantal verzuimde dagen. Ontbreekt er een factor, dan kloppen de cijfers niet meer. Maar de brondata gaat niet alleen over een goed ingevoerde ziekmelding. Als je die data van een afdeling goed doorgeeft, maar vergeet dat 30 procent parttime werkt en de rest fulltime, krijg je ook een verkeerde uitkomst.

2. Deeltijdfactor

Als je het ziekteverzuimpercentage berekent voor een afdeling of groep waar werknemers met verschillende deeltijdfactoren werken, dus bijvoorbeeld fulltimers en parttimers door elkaar, ga je anders te werk. Op een afdeling met fulltimers en werknemers die 50 procent van de tijd werken, vermenigvuldig je het totaal aan verzuimdagen met de eigen deeltijdfactor. Ook het totaal aan werkdagen vermenigvuldig je met die deeltijdfactor.

Een afdeling telt 2 werknemers. Een van de werknemers werkt 50 procent. De ander werkt 100 procent. In een maand tijd (30 dagen) werken ze samen 45 dagen. De fulltimer heeft in die periode 3 dagen verzuimd. Voor die afdeling geldt dan: 3/45 * 100 = een ZVP van 6.6 procent.


Het kan ook zo zijn dat iemand maar een halve dag of een paar uur verzuimt. Dan vermenigvuldig je het verzuim met het verzuimpercentage. Onder de streep tel je gewoon door, maar het aantal dagen dat gewerkt kan worden, wordt daar niet door beïnvloed.

Bereken het ziekteverzuimpercentage met behulp van de software van Medisoft.

Mail ons

3. Gemiddelden

Een ander punt van aandacht: wil je het gemiddelde ziekteverzuim in een bedrijf berekenen, maar heb je te maken met drie groepen werknemers met verschillende achtergrondkenmerken? Gooi dan de uitkomsten van het verzuim niet op een hoop om het daarna te delen door die drie clusters. Bereken het percentage per groepering. Splits het verzuim dus per leeftijdscategorie, geslacht of functie uit.

Een schat aan informatie

Met verzuimstatistiek heb je een nuttig instrument in handen. Je weet in de eerste plaats wie er meer aandacht nodig heeft. Daarop begin je nieuwe aanpakken of methodes. Vervolgens kun je onderzoeken of dit daadwerkelijk effect heeft. Zo ziet de HR-afdeling in de cijfers terug of oudere werknemers gebaat zijn bij meer gezondheidscontroles in een jaar.

Realiseer je daarnaast dat langdurige afwezigheid een werkgever elke dag geld kost. Met een ziekteverzuimverzekering wordt het financiële risico van verzuim beperkt. Bij het afsluiten daarvan is kennis over het historisch ziekteverzuimpercentage van belang. Zo kun je een goede afweging maken van de kosten van verzuim ten opzichte van de premie van de verzekering.

Met de software van Medisoft Dossier Manager genereer jij jouw verzuimcijfers eenvoudig.

Neem contact op

Meer MediSoft nieuws

 1. Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie
 2. Online spreekuren houden met DM Videoconsult
 3. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage
 4. DM Device koppelt je apparatuur en deelt medische gegevens in de cloud
 5. Personaliseer jouw verzuimsoftware met de functie DM Connect
 6. Het verzuimdossier morgen afmaken? Sla conceptdocumenten op.
 7. Slim agendabeheer met de beschikbaarheidslaag
 8. In 5 stappen naar een veiligere online werkomgeving
 9. Grip op bewaartermijnen van documenten met Dossier Manager
 10. Werk efficiënter en veiliger met de single sign on van Dossier Manager
 11. Foutloze uitwisseling van verzuimgegevens conform de AVG-wet
 12. Maak formulieren invullen aantrekkelijker met Dossier Manager
 13. Waarborg de privacy bij het verzamelen van verzuimstatistieken
 14. Een goede digitale workflow bespaart veel tijd
 15. Foutloos factureren doe je met Dossier Manager
 16. Dossier Manager is in de wieg gelegd voor de Wet invoering extra geboorteverlof
 17. Laat iedereen weten hoe u omgaat met privacy
 18. Altijd de allernieuwste specificaties voor preventief medisch onderzoek in de bouwbranche
 19. Dossier Manager bezorgt u een soepele vakantieoverdracht
 20. Dossier Manager koppelt met Nmbrs
 21. Veilige uitwisseling van vertrouwelijke informatie door een nieuwe koppeling met AFAS
 22. Borg de privacy van medische dossiers
 23. Videoconsult met de bedrijfsarts
 24. Waarom u op de hoogte wilt zijn van de aanstaande AVG
 25. Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 definitief: Registratie BSN & NAW niet altijd meer toegestaan
 26. Werkgevers kunnen overstap maken naar ERD
 27. Nieuwe Arbo-verplichtingen per 1 juli 2017 door wijziging Arbowet
 28. Gebruikerstraining op 20 juli en 21 september 2017
 29. DM Gebruikersmiddagen 2017 succesvol verlopen
 30. Nieuwsbrief: Informatie over Dossier Manager en privacy
 31. MediSoft Gebruikersmiddag 2017
 32. MediSoft ISO 27001 gecertificeerd
 33. Langdurig verzuim vaak veroorzaakt door beroepsziekten
 34. Nieuwe loginpagina DM WEB PORTAAL in Versie 7.1604
 35. Autoriteit Persoonsgegevens en OVAL over Gezondheidsgegevens
 36. Dr. Stein import module beschikbaar
 37. DM Formulier Preventie hart- en vaatziekte beschikbaar
 38. Aanpak werkdruk onvoldoende: meer verzuim en kosten
 39. Ziekteverzuim in de zorg relatief hoog
 40. 50-plussers aantrekkelijk voor werkgevers
 41. Gegevensbescherming in verzuimsystemen
 42. Beleidsregels voor verwerking persoonsgegevens
 43. Duurzame inzetbaarheid van werknemers
 44. Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer
 45. Beroepsziektemeldingen bij NCvB is aangepast
 46. NVAB: niet-medisch verzuim verdient meer aandacht
 47. Verschillende software systemen versnippert data
 48. Dossier Manager verder uitgerold bij de Arbodienst van het AMC
 49. Instroom bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 50. Ziekteverzuim niet in betere handen bij private verzekeraars
 51. Meldplicht aan CBP bij datalekken
 52. Het Inzetbaarheidsprofiel als tool bij re-integratie
 53. Second opinion bij tweede bedrijfsarts
 54. Hulp bij verzuimregistratie in Dossier Manager: de OVAL Toolkit
 55. Sjablonen UWV vernieuwd
 56. Universitair Medisch Centrum Utrecht kiest voor Dossier Manager
 57. MediSoft Dossier Manager BV behaalt FIRA MVO Certificaat
 58. Handleiding Prijswijzigingen doorvoeren
 59. Nieuwe website gelanceerd
 60. JA-groep kiest voor Dossier Manager
 61. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV 2014
 62. Dossier Manager en ERD WGA en ZW
 63. ViaZuidwest kiest voor Dossier Manager
 64. Spoor 3 kiest voor Dossier Manager
 65. Inzet bedrijfsarts kiest voor Dossier Manager
 66. Arbo Medical BES kiest voor Dossier Manager
 67. Succesvolle gebruikersmiddag maart 2013
 68. MediSoft bij de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2013
 69. Workshop 15 maart 2013
 70. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV
 71. Mediwerk kiest voor Dossier Manager
 72. Koppeling met Cardioperfect van Welch Allyn gerealiseerd
 73. Port Health Centre (PHC) kiest voor Dossier Manager
 74. Klantenworkshop goed bezocht
 75. Koppeling met MediConnect gerealiseerd
 76. Workshop Dossier Manager op 8 juni 2012
 77. Securitas: Landelijke uitrol Dossier Manager
 78. UWV Digipoort Koppeling
 79. Nieuwe versienummering van Dossier Manager 7
 80. Svb Aruba overgegaan op DM
 81. MediSoft ontvangt Welch Allyn Connectivity Qualification
 82. St. Antonius Ziekenhuis kiest voor Dossier Manager
 83. DM Datakoppeling met MediConnect®
 84. Omedi kiest voor Dossier Manager
 85. OLVG kiest voor Dossier Manager
 86. Typekwalificatie voor een bedrijfsgeneeskundig informatiesysteem (BIS)
 87. PCO Health kiest voor Dossier Manager
 88. Dossier Manager en het Preventieconsult
 89. Dossier Manager exporteert financiële gegevens naar UNIT 4 Multivers
 90. Securitas live met Dossier Manager
 91. ADP heeft standaardkoppeling met Dossier Manager
 92. CoMore kiest voor Dossier Manager
 93. Ausems en Kerkvliet kiest voor Dossier Manager
Al het nieuws

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees hier het MediSoft Dossiermanager Privacy beleid.