Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

 1. Je bent hier:
 2. home
 3. nieuws
 4. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

02-06-2020

Het ziekteverzuimpercentage binnen een bedrijf levert een schat aan informatie op. Met de juiste cijfers ontdek je welke afdelingen en groepen meer aandacht vereisen. Of je signaleert trends op het gebied van ziekteverzuim. Omdat veel factoren van invloed zijn op deze statistieken, is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden. Wij nemen de belangrijkste met je door.

Ziekteverzuimpercentage uitgelegd

De verhouding tussen de dagen dat een medewerker afwezig is en dat er gewerkt kon worden, noemen we het ziekteverzuimpercentage (ZVP). Een collega die fulltime in dienst is en over een jaar gezien bijvoorbeeld 10 dagen verzuimt, heeft een ZVP van (10/365) x 100 procent = 2.7 procent.

Medisoft Dossier Manager maakt bij het berekenen van de verzuimstatistiek gebruik van de standaard die TNO en het CBS opstelden. Die is tot stand gekomen in samenspraak met onder meer vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen, verzekeraars en bedrijfsverenigingen.


Het verzuimpercentage kun je ook voor meerdere personen berekenen. Bijvoorbeeld voor alle medewerkers op de HR-afdeling. Of voor alle mannen van de technische dienst. Je telt dan voor meerdere personen het aantal verzuimde dagen en het aantal dagen dat er gewerkt kon worden in een periode.

Factoren die het ziekteverzuimpercentage beïnvloeden

1. Brondata

Bij het berekenen van het ziekteverzuim ben je afhankelijk van brondata, zoals het aantal verzuimde dagen. Ontbreekt er een factor, dan kloppen de cijfers niet meer. Maar de brondata gaat niet alleen over een goed ingevoerde ziekmelding. Als je die data van een afdeling goed doorgeeft, maar vergeet dat 30 procent parttime werkt en de rest fulltime, krijg je ook een verkeerde uitkomst.

2. Deeltijdfactor

Als je het ziekteverzuimpercentage berekent voor een afdeling of groep waar werknemers met verschillende deeltijdfactoren werken, dus bijvoorbeeld fulltimers en parttimers door elkaar, ga je anders te werk. Op een afdeling met fulltimers en werknemers die 50 procent van de tijd werken, vermenigvuldig je het totaal aan verzuimdagen met de eigen deeltijdfactor. Ook het totaal aan werkdagen vermenigvuldig je met die deeltijdfactor.

Een afdeling telt 2 werknemers. Een van de werknemers werkt 50 procent. De ander werkt 100 procent. In een maand tijd (30 dagen) werken ze samen 45 dagen. De fulltimer heeft in die periode 3 dagen verzuimd. Voor die afdeling geldt dan: 3/45 * 100 = een ZVP van 6.6 procent.


Het kan ook zo zijn dat iemand maar een halve dag of een paar uur verzuimt. Dan vermenigvuldig je het verzuim met het verzuimpercentage. Onder de streep tel je gewoon door, maar het aantal dagen dat gewerkt kan worden, wordt daar niet door beïnvloed.

Bereken het ziekteverzuimpercentage met behulp van de software van Medisoft.

Mail ons

3. Gemiddelden

Een ander punt van aandacht: wil je het gemiddelde ziekteverzuim in een bedrijf berekenen, maar heb je te maken met drie groepen werknemers met verschillende achtergrondkenmerken? Gooi dan de uitkomsten van het verzuim niet op een hoop om het daarna te delen door die drie clusters. Bereken het percentage per groepering. Splits het verzuim dus per leeftijdscategorie, geslacht of functie uit.

Een schat aan informatie

Met verzuimstatistiek heb je een nuttig instrument in handen. Je weet in de eerste plaats wie er meer aandacht nodig heeft. Daarop begin je nieuwe aanpakken of methodes. Vervolgens kun je onderzoeken of dit daadwerkelijk effect heeft. Zo ziet de HR-afdeling in de cijfers terug of oudere werknemers gebaat zijn bij meer gezondheidscontroles in een jaar.

Realiseer je daarnaast dat langdurige afwezigheid een werkgever elke dag geld kost. Met een ziekteverzuimverzekering wordt het financiële risico van verzuim beperkt. Bij het afsluiten daarvan is kennis over het historisch ziekteverzuimpercentage van belang. Zo kun je een goede afweging maken van de kosten van verzuim ten opzichte van de premie van de verzekering.

Met de software van Medisoft Dossier Manager genereer jij jouw verzuimcijfers eenvoudig.

Neem contact op

Meer MediSoft nieuws

 1. Profiteer van de voordelen van DM Traject
 2. Bescherm persoonsgegevens: veilig mailen met DM Secure e-mail
 3. Efficiënt documenten aanmaken met Dossier Manager
 4. Minder administratieve lasten en een snelle wisselwerking met medewerkers
 5. Geef vorm aan je verzuimsoftware via DM Webportaal
 6. Inzicht in data met Management Rapportages
 7. Borg de registratie van Covid-vaccinaties met Dossier Manager
 8. Geef medewerkers inzage in hun medisch dossier
 9. Met slimme filteropties makkelijker agenda’s beheren
 10. Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie
 11. Online spreekuren houden met DM Videoconsult
 12. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage
 13. DM Device koppelt je apparatuur en deelt medische gegevens in de cloud
 14. Personaliseer jouw verzuimsoftware met de functie DM Connect
 15. Het verzuimdossier morgen afmaken? Sla conceptdocumenten op.
 16. Slim agendabeheer met de beschikbaarheidslaag
 17. In 5 stappen naar een veiligere online werkomgeving
 18. Grip op bewaartermijnen van documenten met Dossier Manager
 19. Werk efficiënter en veiliger met de single sign on van Dossier Manager
 20. Foutloze uitwisseling van verzuimgegevens conform de AVG-wet
 21. Maak formulieren invullen aantrekkelijker met Dossier Manager
 22. Waarborg de privacy bij het verzamelen van verzuimstatistieken
 23. Een goede digitale workflow bespaart veel tijd
 24. Foutloos factureren doe je met Dossier Manager
 25. Dossier Manager is in de wieg gelegd voor de Wet invoering extra geboorteverlof
 26. Laat iedereen weten hoe u omgaat met privacy
 27. Altijd de allernieuwste specificaties voor preventief medisch onderzoek in de bouwbranche
 28. Dossier Manager bezorgt u een soepele vakantieoverdracht
 29. Dossier Manager koppelt met Nmbrs
 30. Veilige uitwisseling van vertrouwelijke informatie door een nieuwe koppeling met AFAS
 31. Borg de privacy van medische dossiers
 32. Videoconsult met de bedrijfsarts
 33. Waarom u op de hoogte wilt zijn van de aanstaande AVG
 34. Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 definitief: Registratie BSN & NAW niet altijd meer toegestaan
 35. Werkgevers kunnen overstap maken naar ERD
 36. Nieuwe Arbo-verplichtingen per 1 juli 2017 door wijziging Arbowet
 37. Gebruikerstraining op 20 juli en 21 september 2017
 38. DM Gebruikersmiddagen 2017 succesvol verlopen
 39. Nieuwsbrief: Informatie over Dossier Manager en privacy
 40. MediSoft Gebruikersmiddag 2017
 41. MediSoft ISO 27001 gecertificeerd
 42. Langdurig verzuim vaak veroorzaakt door beroepsziekten
 43. Nieuwe loginpagina DM WEB PORTAAL in Versie 7.1604
 44. Autoriteit Persoonsgegevens en OVAL over Gezondheidsgegevens
 45. Dr. Stein import module beschikbaar
 46. DM Formulier Preventie hart- en vaatziekte beschikbaar
 47. Aanpak werkdruk onvoldoende: meer verzuim en kosten
 48. Ziekteverzuim in de zorg relatief hoog
 49. 50-plussers aantrekkelijk voor werkgevers
 50. Gegevensbescherming in verzuimsystemen
 51. Beleidsregels voor verwerking persoonsgegevens
 52. Duurzame inzetbaarheid van werknemers
 53. Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer
 54. Beroepsziektemeldingen bij NCvB is aangepast
 55. NVAB: niet-medisch verzuim verdient meer aandacht
 56. Verschillende software systemen versnippert data
 57. Dossier Manager verder uitgerold bij de Arbodienst van het AMC
 58. Instroom bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 59. Ziekteverzuim niet in betere handen bij private verzekeraars
 60. Meldplicht aan CBP bij datalekken
 61. Het Inzetbaarheidsprofiel als tool bij re-integratie
 62. Second opinion bij tweede bedrijfsarts
 63. Hulp bij verzuimregistratie in Dossier Manager: de OVAL Toolkit
 64. Sjablonen UWV vernieuwd
 65. Universitair Medisch Centrum Utrecht kiest voor Dossier Manager
 66. MediSoft Dossier Manager BV behaalt FIRA MVO Certificaat
 67. Handleiding Prijswijzigingen doorvoeren
 68. Nieuwe website gelanceerd
 69. JA-groep kiest voor Dossier Manager
 70. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV 2014
 71. Dossier Manager en ERD WGA en ZW
 72. ViaZuidwest kiest voor Dossier Manager
 73. Spoor 3 kiest voor Dossier Manager
 74. Inzet bedrijfsarts kiest voor Dossier Manager
 75. Succesvolle gebruikersmiddag maart 2013
 76. MediSoft bij de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2013
 77. Workshop 15 maart 2013
 78. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV
 79. Mediwerk kiest voor Dossier Manager
 80. Koppeling met Cardioperfect van Welch Allyn gerealiseerd
 81. Port Health Centre (PHC) kiest voor Dossier Manager
 82. Klantenworkshop goed bezocht
 83. Koppeling met MediConnect gerealiseerd
 84. Workshop Dossier Manager op 8 juni 2012
 85. Securitas: Landelijke uitrol Dossier Manager
 86. UWV Digipoort Koppeling
 87. Nieuwe versienummering van Dossier Manager 7
 88. Svb Aruba overgegaan op DM
 89. MediSoft ontvangt Welch Allyn Connectivity Qualification
 90. St. Antonius Ziekenhuis kiest voor Dossier Manager
 91. DM Datakoppeling met MediConnect®
 92. Omedi kiest voor Dossier Manager
 93. OLVG kiest voor Dossier Manager
 94. Typekwalificatie voor een bedrijfsgeneeskundig informatiesysteem (BIS)
 95. PCO Health kiest voor Dossier Manager
 96. Dossier Manager en het Preventieconsult
 97. Dossier Manager exporteert financiële gegevens naar UNIT 4 Multivers
 98. Securitas live met Dossier Manager
 99. ADP heeft standaardkoppeling met Dossier Manager
Al het nieuws

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees hier het MediSoft Dossiermanager Privacy beleid.