Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

 1. Je bent hier:
 2. home
 3. nieuws
 4. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

02-06-2020

Het ziekteverzuimpercentage binnen een bedrijf levert een schat aan informatie op. Met de juiste cijfers ontdek je welke afdelingen en groepen meer aandacht vereisen. Of je signaleert trends op het gebied van ziekteverzuim. Omdat veel factoren van invloed zijn op deze statistieken, is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden. Wij nemen de belangrijkste met je door.

Ziekteverzuimpercentage uitgelegd

De verhouding tussen de dagen dat een medewerker afwezig is en dat er gewerkt kon worden, noemen we het ziekteverzuimpercentage (ZVP). Een collega die fulltime in dienst is en over een jaar gezien bijvoorbeeld 10 dagen verzuimt, heeft een ZVP van (10/365) x 100 procent = 2.7 procent.

Medisoft Dossier Manager maakt bij het berekenen van de verzuimstatistiek gebruik van de standaard die TNO en het CBS opstelden. Die is tot stand gekomen in samenspraak met onder meer vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen, verzekeraars en bedrijfsverenigingen.


Het verzuimpercentage kun je ook voor meerdere personen berekenen. Bijvoorbeeld voor alle medewerkers op de HR-afdeling. Of voor alle mannen van de technische dienst. Je telt dan voor meerdere personen het aantal verzuimde dagen en het aantal dagen dat er gewerkt kon worden in een periode.

Factoren die het ziekteverzuimpercentage beïnvloeden

1. Brondata

Bij het berekenen van het ziekteverzuim ben je afhankelijk van brondata, zoals het aantal verzuimde dagen. Ontbreekt er een factor, dan kloppen de cijfers niet meer. Maar de brondata gaat niet alleen over een goed ingevoerde ziekmelding. Als je die data van een afdeling goed doorgeeft, maar vergeet dat 30 procent parttime werkt en de rest fulltime, krijg je ook een verkeerde uitkomst.

2. Deeltijdfactor

Als je het ziekteverzuimpercentage berekent voor een afdeling of groep waar werknemers met verschillende deeltijdfactoren werken, dus bijvoorbeeld fulltimers en parttimers door elkaar, ga je anders te werk. Op een afdeling met fulltimers en werknemers die 50 procent van de tijd werken, vermenigvuldig je het totaal aan verzuimdagen met de eigen deeltijdfactor. Ook het totaal aan werkdagen vermenigvuldig je met die deeltijdfactor.

Een afdeling telt 2 werknemers. Een van de werknemers werkt 50 procent. De ander werkt 100 procent. In een maand tijd (30 dagen) werken ze samen 45 dagen. De fulltimer heeft in die periode 3 dagen verzuimd. Voor die afdeling geldt dan: 3/45 * 100 = een ZVP van 6.6 procent.


Het kan ook zo zijn dat iemand maar een halve dag of een paar uur verzuimt. Dan vermenigvuldig je het verzuim met het verzuimpercentage. Onder de streep tel je gewoon door, maar het aantal dagen dat gewerkt kan worden, wordt daar niet door beïnvloed.

Bereken het ziekteverzuimpercentage met behulp van de software van Medisoft.

Mail ons

3. Gemiddelden

Een ander punt van aandacht: wil je het gemiddelde ziekteverzuim in een bedrijf berekenen, maar heb je te maken met drie groepen werknemers met verschillende achtergrondkenmerken? Gooi dan de uitkomsten van het verzuim niet op een hoop om het daarna te delen door die drie clusters. Bereken het percentage per groepering. Splits het verzuim dus per leeftijdscategorie, geslacht of functie uit.

Een schat aan informatie

Met verzuimstatistiek heb je een nuttig instrument in handen. Je weet in de eerste plaats wie er meer aandacht nodig heeft. Daarop begin je nieuwe aanpakken of methodes. Vervolgens kun je onderzoeken of dit daadwerkelijk effect heeft. Zo ziet de HR-afdeling in de cijfers terug of oudere werknemers gebaat zijn bij meer gezondheidscontroles in een jaar.

Realiseer je daarnaast dat langdurige afwezigheid een werkgever elke dag geld kost. Met een ziekteverzuimverzekering wordt het financiële risico van verzuim beperkt. Bij het afsluiten daarvan is kennis over het historisch ziekteverzuimpercentage van belang. Zo kun je een goede afweging maken van de kosten van verzuim ten opzichte van de premie van de verzekering.

Met de software van Medisoft Dossier Manager genereer jij jouw verzuimcijfers eenvoudig.

Neem contact op

Meer MediSoft nieuws

 1. Online spreekuren houden met DM Videoconsult
 2. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage
 3. DM Device koppelt je apparatuur en deelt medische gegevens in de cloud
 4. Personaliseer jouw verzuimsoftware met de functie DM Connect
 5. Het verzuimdossier morgen afmaken? Sla conceptdocumenten op.
 6. Slim agendabeheer met de beschikbaarheidslaag
 7. In 5 stappen naar een veiligere online werkomgeving
 8. Grip op bewaartermijnen van documenten met Dossier Manager
 9. Werk efficiënter en veiliger met de single sign on van Dossier Manager
 10. Foutloze uitwisseling van verzuimgegevens conform de AVG-wet
 11. Maak formulieren invullen aantrekkelijker met Dossier Manager
 12. Waarborg de privacy bij het verzamelen van verzuimstatistieken
 13. Een goede digitale workflow bespaart veel tijd
 14. Foutloos factureren doe je met Dossier Manager
 15. Dossier Manager is in de wieg gelegd voor de Wet invoering extra geboorteverlof
 16. Laat iedereen weten hoe u omgaat met privacy
 17. Altijd de allernieuwste specificaties voor preventief medisch onderzoek in de bouwbranche
 18. Dossier Manager bezorgt u een soepele vakantieoverdracht
 19. Dossier Manager koppelt met Nmbrs
 20. Veilige uitwisseling van vertrouwelijke informatie door een nieuwe koppeling met AFAS
 21. Borg de privacy van medische dossiers
 22. Videoconsult met de bedrijfsarts
 23. Waarom u op de hoogte wilt zijn van de aanstaande AVG
 24. Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 definitief: Registratie BSN & NAW niet altijd meer toegestaan
 25. Werkgevers kunnen overstap maken naar ERD
 26. Nieuwe Arbo-verplichtingen per 1 juli 2017 door wijziging Arbowet
 27. Gebruikerstraining op 20 juli en 21 september 2017
 28. DM Gebruikersmiddagen 2017 succesvol verlopen
 29. Nieuwsbrief: Informatie over Dossier Manager en privacy
 30. MediSoft Gebruikersmiddag 2017
 31. MediSoft ISO 27001 gecertificeerd
 32. Langdurig verzuim vaak veroorzaakt door beroepsziekten
 33. Nieuwe loginpagina DM WEB PORTAAL in Versie 7.1604
 34. Autoriteit Persoonsgegevens en OVAL over Gezondheidsgegevens
 35. Dr. Stein import module beschikbaar
 36. DM Formulier Preventie hart- en vaatziekte beschikbaar
 37. Aanpak werkdruk onvoldoende: meer verzuim en kosten
 38. Ziekteverzuim in de zorg relatief hoog
 39. 50-plussers aantrekkelijk voor werkgevers
 40. Gegevensbescherming in verzuimsystemen
 41. Beleidsregels voor verwerking persoonsgegevens
 42. Duurzame inzetbaarheid van werknemers
 43. Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer
 44. Beroepsziektemeldingen bij NCvB is aangepast
 45. NVAB: niet-medisch verzuim verdient meer aandacht
 46. Verschillende software systemen versnippert data
 47. Dossier Manager verder uitgerold bij de Arbodienst van het AMC
 48. Instroom bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 49. Ziekteverzuim niet in betere handen bij private verzekeraars
 50. Meldplicht aan CBP bij datalekken
 51. Het Inzetbaarheidsprofiel als tool bij re-integratie
 52. Second opinion bij tweede bedrijfsarts
 53. Hulp bij verzuimregistratie in Dossier Manager: de OVAL Toolkit
 54. Sjablonen UWV vernieuwd
 55. Universitair Medisch Centrum Utrecht kiest voor Dossier Manager
 56. MediSoft Dossier Manager BV behaalt FIRA MVO Certificaat
 57. Handleiding Prijswijzigingen doorvoeren
 58. Nieuwe website gelanceerd
 59. JA-groep kiest voor Dossier Manager
 60. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV 2014
 61. Dossier Manager en ERD WGA en ZW
 62. ViaZuidwest kiest voor Dossier Manager
 63. Spoor 3 kiest voor Dossier Manager
 64. Inzet bedrijfsarts kiest voor Dossier Manager
 65. Arbo Medical BES kiest voor Dossier Manager
 66. Succesvolle gebruikersmiddag maart 2013
 67. MediSoft bij de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2013
 68. Workshop 15 maart 2013
 69. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV
 70. Mediwerk kiest voor Dossier Manager
 71. Koppeling met Cardioperfect van Welch Allyn gerealiseerd
 72. Port Health Centre (PHC) kiest voor Dossier Manager
 73. Klantenworkshop goed bezocht
 74. Koppeling met MediConnect gerealiseerd
 75. Workshop Dossier Manager op 8 juni 2012
 76. Securitas: Landelijke uitrol Dossier Manager
 77. UWV Digipoort Koppeling
 78. Nieuwe versienummering van Dossier Manager 7
 79. Svb Aruba overgegaan op DM
 80. MediSoft ontvangt Welch Allyn Connectivity Qualification
 81. St. Antonius Ziekenhuis kiest voor Dossier Manager
 82. DM Datakoppeling met MediConnect®
 83. Omedi kiest voor Dossier Manager
 84. OLVG kiest voor Dossier Manager
 85. Typekwalificatie voor een bedrijfsgeneeskundig informatiesysteem (BIS)
 86. PCO Health kiest voor Dossier Manager
 87. Dossier Manager en het Preventieconsult
 88. Dossier Manager exporteert financiële gegevens naar UNIT 4 Multivers
 89. Securitas live met Dossier Manager
 90. ADP heeft standaardkoppeling met Dossier Manager
 91. CoMore kiest voor Dossier Manager
 92. Ausems en Kerkvliet kiest voor Dossier Manager
Al het nieuws

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees hier het MediSoft Dossiermanager Privacy beleid.