Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

 1. Je bent hier:
 2. home
 3. nieuws
 4. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

02-06-2020

Het ziekteverzuimpercentage binnen een bedrijf levert een schat aan informatie op. Met de juiste cijfers ontdek je welke afdelingen en groepen meer aandacht vereisen. Of je signaleert trends op het gebied van ziekteverzuim. Omdat veel factoren van invloed zijn op deze statistieken, is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden. Wij nemen de belangrijkste met je door.

Ziekteverzuimpercentage uitgelegd

De verhouding tussen de dagen dat een medewerker afwezig is en dat er gewerkt kon worden, noemen we het ziekteverzuimpercentage (ZVP). Een collega die fulltime in dienst is en over een jaar gezien bijvoorbeeld 10 dagen verzuimt, heeft een ZVP van (10/365) x 100 procent = 2.7 procent.

Medisoft Dossier Manager maakt bij het berekenen van de verzuimstatistiek gebruik van de standaard die TNO en het CBS opstelden. Die is tot stand gekomen in samenspraak met onder meer vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen, verzekeraars en bedrijfsverenigingen.


Het verzuimpercentage kun je ook voor meerdere personen berekenen. Bijvoorbeeld voor alle medewerkers op de HR-afdeling. Of voor alle mannen van de technische dienst. Je telt dan voor meerdere personen het aantal verzuimde dagen en het aantal dagen dat er gewerkt kon worden in een periode.

Factoren die het ziekteverzuimpercentage beïnvloeden

1. Brondata

Bij het berekenen van het ziekteverzuim ben je afhankelijk van brondata, zoals het aantal verzuimde dagen. Ontbreekt er een factor, dan kloppen de cijfers niet meer. Maar de brondata gaat niet alleen over een goed ingevoerde ziekmelding. Als je die data van een afdeling goed doorgeeft, maar vergeet dat 30 procent parttime werkt en de rest fulltime, krijg je ook een verkeerde uitkomst.

2. Deeltijdfactor

Als je het ziekteverzuimpercentage berekent voor een afdeling of groep waar werknemers met verschillende deeltijdfactoren werken, dus bijvoorbeeld fulltimers en parttimers door elkaar, ga je anders te werk. Op een afdeling met fulltimers en werknemers die 50 procent van de tijd werken, vermenigvuldig je het totaal aan verzuimdagen met de eigen deeltijdfactor. Ook het totaal aan werkdagen vermenigvuldig je met die deeltijdfactor.

Een afdeling telt 2 werknemers. Een van de werknemers werkt 50 procent. De ander werkt 100 procent. In een maand tijd (30 dagen) werken ze samen 45 dagen. De fulltimer heeft in die periode 3 dagen verzuimd. Voor die afdeling geldt dan: 3/45 * 100 = een ZVP van 6.6 procent.


Het kan ook zo zijn dat iemand maar een halve dag of een paar uur verzuimt. Dan vermenigvuldig je het verzuim met het verzuimpercentage. Onder de streep tel je gewoon door, maar het aantal dagen dat gewerkt kan worden, wordt daar niet door beïnvloed.

Bereken het ziekteverzuimpercentage met behulp van de software van Medisoft.

Mail ons

3. Gemiddelden

Een ander punt van aandacht: wil je het gemiddelde ziekteverzuim in een bedrijf berekenen, maar heb je te maken met drie groepen werknemers met verschillende achtergrondkenmerken? Gooi dan de uitkomsten van het verzuim niet op een hoop om het daarna te delen door die drie clusters. Bereken het percentage per groepering. Splits het verzuim dus per leeftijdscategorie, geslacht of functie uit.

Een schat aan informatie

Met verzuimstatistiek heb je een nuttig instrument in handen. Je weet in de eerste plaats wie er meer aandacht nodig heeft. Daarop begin je nieuwe aanpakken of methodes. Vervolgens kun je onderzoeken of dit daadwerkelijk effect heeft. Zo ziet de HR-afdeling in de cijfers terug of oudere werknemers gebaat zijn bij meer gezondheidscontroles in een jaar.

Realiseer je daarnaast dat langdurige afwezigheid een werkgever elke dag geld kost. Met een ziekteverzuimverzekering wordt het financiële risico van verzuim beperkt. Bij het afsluiten daarvan is kennis over het historisch ziekteverzuimpercentage van belang. Zo kun je een goede afweging maken van de kosten van verzuim ten opzichte van de premie van de verzekering.

Met de software van Medisoft Dossier Manager genereer jij jouw verzuimcijfers eenvoudig.

Neem contact op

Meer MediSoft nieuws

 1. Samenwerking BCS en MediSoft
 2. Profiteer van de voordelen van DM Traject
 3. Bescherm persoonsgegevens: veilig mailen met DM Secure e-mail
 4. Efficiënt documenten aanmaken met Dossier Manager
 5. Minder administratieve lasten en een snelle wisselwerking met medewerkers
 6. Geef vorm aan je verzuimsoftware via DM Webportaal
 7. Inzicht in data met Management Rapportages
 8. Borg de registratie van Covid-vaccinaties met Dossier Manager
 9. Geef medewerkers inzage in hun medisch dossier
 10. Met slimme filteropties makkelijker agenda’s beheren
 11. Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie
 12. Online spreekuren houden met DM Videoconsult
 13. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage
 14. DM Device koppelt je apparatuur en deelt medische gegevens in de cloud
 15. Personaliseer jouw verzuimsoftware met de functie DM Connect
 16. Het verzuimdossier morgen afmaken? Sla conceptdocumenten op.
 17. Slim agendabeheer met de beschikbaarheidslaag
 18. In 5 stappen naar een veiligere online werkomgeving
 19. Grip op bewaartermijnen van documenten met Dossier Manager
 20. Werk efficiënter en veiliger met de single sign on van Dossier Manager
 21. Foutloze uitwisseling van verzuimgegevens conform de AVG-wet
 22. Maak formulieren invullen aantrekkelijker met Dossier Manager
 23. Waarborg de privacy bij het verzamelen van verzuimstatistieken
 24. Een goede digitale workflow bespaart veel tijd
 25. Foutloos factureren doe je met Dossier Manager
 26. Dossier Manager is in de wieg gelegd voor de Wet invoering extra geboorteverlof
 27. Laat iedereen weten hoe u omgaat met privacy
 28. Altijd de allernieuwste specificaties voor preventief medisch onderzoek in de bouwbranche
 29. Dossier Manager bezorgt u een soepele vakantieoverdracht
 30. Dossier Manager koppelt met Nmbrs
 31. Veilige uitwisseling van vertrouwelijke informatie door een nieuwe koppeling met AFAS
 32. Borg de privacy van medische dossiers
 33. Videoconsult met de bedrijfsarts
 34. Waarom u op de hoogte wilt zijn van de aanstaande AVG
 35. Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 definitief: Registratie BSN & NAW niet altijd meer toegestaan
 36. Werkgevers kunnen overstap maken naar ERD
 37. Nieuwe Arbo-verplichtingen per 1 juli 2017 door wijziging Arbowet
 38. Gebruikerstraining op 20 juli en 21 september 2017
 39. DM Gebruikersmiddagen 2017 succesvol verlopen
 40. Nieuwsbrief: Informatie over Dossier Manager en privacy
 41. MediSoft Gebruikersmiddag 2017
 42. MediSoft ISO 27001 gecertificeerd
 43. Langdurig verzuim vaak veroorzaakt door beroepsziekten
 44. Nieuwe loginpagina DM WEB PORTAAL in Versie 7.1604
 45. Autoriteit Persoonsgegevens en OVAL over Gezondheidsgegevens
 46. Dr. Stein import module beschikbaar
 47. DM Formulier Preventie hart- en vaatziekte beschikbaar
 48. Aanpak werkdruk onvoldoende: meer verzuim en kosten
 49. Ziekteverzuim in de zorg relatief hoog
 50. 50-plussers aantrekkelijk voor werkgevers
 51. Gegevensbescherming in verzuimsystemen
 52. Beleidsregels voor verwerking persoonsgegevens
 53. Duurzame inzetbaarheid van werknemers
 54. Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer
 55. Beroepsziektemeldingen bij NCvB is aangepast
 56. NVAB: niet-medisch verzuim verdient meer aandacht
 57. Verschillende software systemen versnippert data
 58. Dossier Manager verder uitgerold bij de Arbodienst van het AMC
 59. Instroom bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 60. Ziekteverzuim niet in betere handen bij private verzekeraars
 61. Meldplicht aan CBP bij datalekken
 62. Het Inzetbaarheidsprofiel als tool bij re-integratie
 63. Second opinion bij tweede bedrijfsarts
 64. Hulp bij verzuimregistratie in Dossier Manager: de OVAL Toolkit
 65. Sjablonen UWV vernieuwd
 66. Universitair Medisch Centrum Utrecht kiest voor Dossier Manager
 67. MediSoft Dossier Manager BV behaalt FIRA MVO Certificaat
 68. Handleiding Prijswijzigingen doorvoeren
 69. Nieuwe website gelanceerd
 70. JA-groep kiest voor Dossier Manager
 71. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV 2014
 72. Dossier Manager en ERD WGA en ZW
 73. ViaZuidwest kiest voor Dossier Manager
 74. Spoor 3 kiest voor Dossier Manager
 75. Inzet bedrijfsarts kiest voor Dossier Manager
 76. Succesvolle gebruikersmiddag maart 2013
 77. MediSoft bij de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2013
 78. Workshop 15 maart 2013
 79. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV
 80. Mediwerk kiest voor Dossier Manager
 81. Koppeling met Cardioperfect van Welch Allyn gerealiseerd
 82. Port Health Centre (PHC) kiest voor Dossier Manager
 83. Klantenworkshop goed bezocht
 84. Koppeling met MediConnect gerealiseerd
 85. Workshop Dossier Manager op 8 juni 2012
 86. Securitas: Landelijke uitrol Dossier Manager
 87. UWV Digipoort Koppeling
 88. Nieuwe versienummering van Dossier Manager 7
 89. Svb Aruba overgegaan op DM
 90. MediSoft ontvangt Welch Allyn Connectivity Qualification
 91. St. Antonius Ziekenhuis kiest voor Dossier Manager
 92. DM Datakoppeling met MediConnect®
 93. Omedi kiest voor Dossier Manager
 94. OLVG kiest voor Dossier Manager
 95. Typekwalificatie voor een bedrijfsgeneeskundig informatiesysteem (BIS)
 96. PCO Health kiest voor Dossier Manager
 97. Dossier Manager en het Preventieconsult
 98. Dossier Manager exporteert financiële gegevens naar UNIT 4 Multivers
 99. Securitas live met Dossier Manager
 100. ADP heeft standaardkoppeling met Dossier Manager
Al het nieuws

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees hier het MediSoft Dossiermanager Privacy beleid.