Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie

 1. Je bent hier:
 2. home
 3. nieuws
 4. Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie

Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie

07-09-2020

Zonder ziekmeldingsfrequentie is jouw verzuimstatistiek niet compleet. Dit cijfer geeft meer aan dan alleen het gemiddeld aantal nieuwe verzuimmeldingen per werknemer. Hoe hoger dit cijfer, hoe zorgelijker. Misschien is de verzuimdrempel te laag. Heerst er een virus. Of is de werktevredenheid niet in orde. De oorzaak achterhalen en daarop inspelen, kan alleen als je de cijfers helder hebt. Bereken deze eenvoudig in 4 stappen.

Medisoft Dossier Manager maakt bij het berekenen van verzuimstatistiek gebruik van de standaard die TNO en het CBS opstelden. Die is tot stand gekomen in samenspraak met onder meer vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen, verzekeraars en bedrijfsverenigingen. 

 

1. Bepaal de populatie

De ziekmeldingsfrequentie is het gemiddeld aantal keren dat een werknemer zich per jaar ziekmeldt. Om dit cijfer te berekenen, bepaal je eerst over welke groep je dit wilt weten. Bijvoorbeeld alle collega’s op een bepaalde afdeling. Alle vrouwen in het bedrijf. Of alle medewerkers in een bepaalde leeftijdscategorie. Door gerichte cijfers achterhaal je sneller de oorzaak.

Parttimers tellen net zo zwaar als fulltimers en mensen met meerdere dienstverbanden tellen als één. Een ziekmelding is een ziekmelding.

2. Bepaal de rapportageperiode

De verzuimfrequentie gaat over het aantal ziekmeldingen per jaar. Jouw rapportage kan dus 1 januari tot en met 31 december zijn. Maar 1 april tot en met 31 maart is ook mogelijk. Als het aantal werknemers sterk wisselt, is het handiger om dit aantal per maand of kwartaal uit te rekenen. Daarna vermenigvuldig je dit cijfer met het aantal dagen in het jaar gedeeld door het gemiddeld aantal dagen in de verslagperiode.

3.Tel het aantal verzuimmeldingen

Tel doorlopend verzuim waarbij een werknemer na ziekte weer deels aan de slag gaat, niet los mee. Zwangerschapsverlof telt ook niet mee. Werkt een medewerker minder dan 28 dagen binnen twee ziekmeldingen? Dan wordt dit als meerdere verzuimmeldingen geteld.

Vaak is over een bepaalde populatie juist de combinatie van de ziekmeldingsfrequentie en het ziekteverzuimpercentage interessant om te beoordelen. Als er veel, maar kort verzuim is, vraagt dat een andere benadering dan wanneer er weinig, maar langdurig verzuim is.
Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage

 

4. Bepaal het aantal werknemers

Reken het gemiddeld aantal werknemers uit. Dit doe je door het aantal werkenden op de begindatum van de rapportageperiode en het aantal op de einddatum van die periode op te tellen en door twee te delen. Bereken jij de ziekmeldingsfrequentie over één maand en werkte er aan het begin van die maand 7 mensen en aan het einde 8? Dan is het getal onder de streep 7.5.

 

Voorbeeld: begin april telt jouw organisatie 87 werknemers. Eind april 85. Je hebt die maand 9 ziekmeldingen binnen gehad. De ziekmeldingsfrequentie = 9/86*(365/30) = 1.27.

Bereken de ziekmeldingsfrequentie met behulp van de software van Medisoft. 

Neem contact op

Meer MediSoft nieuws

 1. Minder administratieve lasten en een snelle wisselwerking met medewerkers
 2. Inzicht in data met Management Rapportages
 3. Borg de registratie van Covid-vaccinaties met Dossier Manager
 4. Geef medewerkers inzage in hun medisch dossier
 5. Met slimme filteropties makkelijker agenda’s beheren
 6. Bepaal makkelijk de ziekmeldingsfrequentie binnen jouw organisatie
 7. Online spreekuren houden met DM Videoconsult
 8. Verzuimstatistiek: bereken eenvoudig het ziekteverzuimpercentage
 9. DM Device koppelt je apparatuur en deelt medische gegevens in de cloud
 10. Personaliseer jouw verzuimsoftware met de functie DM Connect
 11. Het verzuimdossier morgen afmaken? Sla conceptdocumenten op.
 12. Slim agendabeheer met de beschikbaarheidslaag
 13. In 5 stappen naar een veiligere online werkomgeving
 14. Grip op bewaartermijnen van documenten met Dossier Manager
 15. Werk efficiënter en veiliger met de single sign on van Dossier Manager
 16. Foutloze uitwisseling van verzuimgegevens conform de AVG-wet
 17. Maak formulieren invullen aantrekkelijker met Dossier Manager
 18. Waarborg de privacy bij het verzamelen van verzuimstatistieken
 19. Een goede digitale workflow bespaart veel tijd
 20. Foutloos factureren doe je met Dossier Manager
 21. Dossier Manager is in de wieg gelegd voor de Wet invoering extra geboorteverlof
 22. Laat iedereen weten hoe u omgaat met privacy
 23. Altijd de allernieuwste specificaties voor preventief medisch onderzoek in de bouwbranche
 24. Dossier Manager bezorgt u een soepele vakantieoverdracht
 25. Dossier Manager koppelt met Nmbrs
 26. Veilige uitwisseling van vertrouwelijke informatie door een nieuwe koppeling met AFAS
 27. Borg de privacy van medische dossiers
 28. Videoconsult met de bedrijfsarts
 29. Waarom u op de hoogte wilt zijn van de aanstaande AVG
 30. Nieuwe regelgeving per 1 januari 2018 definitief: Registratie BSN & NAW niet altijd meer toegestaan
 31. Werkgevers kunnen overstap maken naar ERD
 32. Nieuwe Arbo-verplichtingen per 1 juli 2017 door wijziging Arbowet
 33. Gebruikerstraining op 20 juli en 21 september 2017
 34. DM Gebruikersmiddagen 2017 succesvol verlopen
 35. Nieuwsbrief: Informatie over Dossier Manager en privacy
 36. MediSoft Gebruikersmiddag 2017
 37. MediSoft ISO 27001 gecertificeerd
 38. Langdurig verzuim vaak veroorzaakt door beroepsziekten
 39. Nieuwe loginpagina DM WEB PORTAAL in Versie 7.1604
 40. Autoriteit Persoonsgegevens en OVAL over Gezondheidsgegevens
 41. Dr. Stein import module beschikbaar
 42. DM Formulier Preventie hart- en vaatziekte beschikbaar
 43. Aanpak werkdruk onvoldoende: meer verzuim en kosten
 44. Ziekteverzuim in de zorg relatief hoog
 45. 50-plussers aantrekkelijk voor werkgevers
 46. Gegevensbescherming in verzuimsystemen
 47. Beleidsregels voor verwerking persoonsgegevens
 48. Duurzame inzetbaarheid van werknemers
 49. Roadmap Werkkracht bij kanker maakt re-integratie inzichtelijk voor werkgever en werknemer
 50. Beroepsziektemeldingen bij NCvB is aangepast
 51. NVAB: niet-medisch verzuim verdient meer aandacht
 52. Verschillende software systemen versnippert data
 53. Dossier Manager verder uitgerold bij de Arbodienst van het AMC
 54. Instroom bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
 55. Ziekteverzuim niet in betere handen bij private verzekeraars
 56. Meldplicht aan CBP bij datalekken
 57. Het Inzetbaarheidsprofiel als tool bij re-integratie
 58. Second opinion bij tweede bedrijfsarts
 59. Hulp bij verzuimregistratie in Dossier Manager: de OVAL Toolkit
 60. Sjablonen UWV vernieuwd
 61. Universitair Medisch Centrum Utrecht kiest voor Dossier Manager
 62. MediSoft Dossier Manager BV behaalt FIRA MVO Certificaat
 63. Handleiding Prijswijzigingen doorvoeren
 64. Nieuwe website gelanceerd
 65. JA-groep kiest voor Dossier Manager
 66. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV 2014
 67. Dossier Manager en ERD WGA en ZW
 68. ViaZuidwest kiest voor Dossier Manager
 69. Spoor 3 kiest voor Dossier Manager
 70. Inzet bedrijfsarts kiest voor Dossier Manager
 71. Succesvolle gebruikersmiddag maart 2013
 72. MediSoft bij de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2013
 73. Workshop 15 maart 2013
 74. ISO 9001 Certificering MediSoft Dossier Manager BV
 75. Mediwerk kiest voor Dossier Manager
 76. Koppeling met Cardioperfect van Welch Allyn gerealiseerd
 77. Port Health Centre (PHC) kiest voor Dossier Manager
 78. Klantenworkshop goed bezocht
 79. Koppeling met MediConnect gerealiseerd
 80. Workshop Dossier Manager op 8 juni 2012
 81. Securitas: Landelijke uitrol Dossier Manager
 82. UWV Digipoort Koppeling
 83. Nieuwe versienummering van Dossier Manager 7
 84. Svb Aruba overgegaan op DM
 85. MediSoft ontvangt Welch Allyn Connectivity Qualification
 86. St. Antonius Ziekenhuis kiest voor Dossier Manager
 87. DM Datakoppeling met MediConnect®
 88. Omedi kiest voor Dossier Manager
 89. OLVG kiest voor Dossier Manager
 90. Typekwalificatie voor een bedrijfsgeneeskundig informatiesysteem (BIS)
 91. PCO Health kiest voor Dossier Manager
 92. Dossier Manager en het Preventieconsult
 93. Dossier Manager exporteert financiële gegevens naar UNIT 4 Multivers
 94. Securitas live met Dossier Manager
 95. ADP heeft standaardkoppeling met Dossier Manager
Al het nieuws

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Lees hier het MediSoft Dossiermanager Privacy beleid.