Privacy wetgeving over medische dossiers

  1. Je bent hier:
  2. home
  3. medische dossiers en de AVG

Privacy wetgeving over medische dossiers

Bij het beheren van medische dossiers wordt veel privacygevoelige informatie vastgelegd, bijvoorbeeld informatie over de aard en oorzaak van ziekte. Met de komst van de AVG is het opslaan van dit soort medische gegevens niet zomaar toegestaan. Zo mag jij als werkgever geen gegevens over de aard en oorzaak van een zieke werknemer verwerken. En als bedrijfsarts of arbodienstverlener mag je geen medische dossiers opslaan in een systeem dat jouw opdrachtgever zelf beheert. Medische dossiers opslaan mag alleen in een extern verzuimsysteem waarbij er een verwerkersovereenkomst met de beherende partij moet zijn.

Onze verzuimsoftware is volledig aangepast en voldoet aan alle eisen die de AVG stelt. Daarnaast hebben wij een informatieblad opgesteld voor onze gebruikers met alle achtergrondinformatie.

Meer weten?
Wil je meer weten over de regels van de AVG bij het beheren van medische dossiers? Wij vertellen jou hier graag meer over. Neem contact met ons op en we bellen je zo snel mogelijk terug.

De AVG is van toepassing per 25 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018. Dit is een nieuwe Europese privacy wetgeving en deze wet vervangt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De wetgeving is al in 2016 in werking getreden, maar is daadwerkelijk van toepassing vanaf 25 mei 2018. Omdat de nieuwe wet veel impact heeft, hebben bedrijven dus 2 jaar de tijd gekregen om zich goed voor te bereiden en aanpassingen door te voeren.

Wat betekent de AVG voor jou?

De AVG zorgt voor extra versterking en uitbreiding van privacy rechten. Verwerkt jouw organisatie persoonsgegevens, dan is de wetgeving op jou van toepassing. Gaat het hierbij om medische informatie, dan is het natuurlijk extra belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Voldoe je niet aan de wetgeving, dan kan dit voor flinke boetes zorgen. Het is dus van belang dat je nauwkeurig omgaat met de regels vanuit de AVG.