Wij helpen je jouw re-integratietraject te monitoren

Verzuimmanagement

Dring verzuim terug met een gerichte aanpak

Verzuimsystemen

Gebruik één van de meest gebruiksvriendelijke systemen

Verzuimregistratie

Altijd zicht op het totale verzuim binnen jouw bedrijf

Re-integratietraject

Bewaak de verplichte acties en behoud het overzicht
  1. Je bent hier:
  2. home
  3. gezondheidsmanagement
  4. re-integratietraject

Wij helpen je jouw re-integratietraject te monitoren

Langdurig ziekteverzuim is vervelend, voor alle betrokken partijen. Komt een werknemer in een re-integratietraject terecht, dan wil je dit natuurlijk zo goed mogelijk monitoren. Met aandacht voor de betrokken partijen, maar ook netjes volgens de regels die hierbij horen.

Dossier Manager bewaakt alle verplichte acties binnen een re-integratietraject. Daarnaast heeft Dossier Manager sjablonen om eenvoudig documenten en standaard UWV-rapportages mee op te stellen. Bij bijzondere situaties krijg je automatisch bericht welke acties je moet uitvoeren.

Re-integratie en de Wet verbetering Poortwachter

Is een werknemer langdurig ziek, dan moet je je als werkgever samen met jouw werknemer inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Je krijgt hierbij te maken met verschillende regels en verplichtingen, die volgens de Wet Verbetering Poortwachter zijn opgesteld. Deze wet is erop gericht om langdurig verzuim terug te dringen.

Re-integratietraject: eerste of tweede spoor?

Voor de werknemer die met een re-integratietraject start moet passend werk gevonden worden. Dat is niet altijd even eenvoudig. Bij het re-integreren van een werknemer zijn er twee richtingen mogelijk:

  • Re-integratie eerste spoor
    De werknemer blijft bij het eigen bedrijf werken. Dit kan in de oude functie zijn, maar ook in een volledige nieuwe functie of eventueel een iets aangepaste functie.
  • Re-integratie tweede spoor
    De werknemer kan niet meer voor het eigen bedrijf blijven werken. Er moet gezocht worden naar een andere werkgever.

Een re-integratietraject automatiseren en monitoren

Maak je gebruik van onze verzuimapplicatie, dan kun je veel onderdelen van een re-integratietraject automatiseren. Verplichte acties worden bewaakt, zodat je deze niet kunt missen. Met de beschikbare sjablonen stel je eenvoudig belangrijke documenten op. Je kunt gebruik maken van standaard UWV-rapportages. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij WAZO-verlof, krijg je automatisch een bericht wat je te doen staat.

Dossier Manager heeft uitgebreide mogelijkheden om re-integratietrajecten te bewaken met protocollaire en individuele acties. Hierbij maakt het niet uit of het een eerste of tweede spoor traject is. Onze software ondersteunt jou bij de volledige bewaking van re-integratie.

Arbodienstverlener

Human Business Support

Mevrouw Dorrianne van Vugt - van Hal, Directeur / Register Casemanager (Rccm), over Dossier Manager: "Sinds de start van onze organisatie werken wij met Dossier Manager van MediSoft. De reden waarom wij voor dit systeem gekozen hebben, is de flexibiliteit waarmee je het kan inrichten. Er...

Bedrijfsarts

Venster Bedrijfszorg

Godelief Vrijhof is bedrijfsarts van Venster Bedrijfszorg: "In 2005 zijn wij gestart met personeelszorg en training & coaching voor het onderwijs. De keus voor Dossier Manager was snel gemaakt. Een flexibel, veelzijdig en praktisch systeem voor de dossiervorming en ondersteuning van...

Werkgever

Visser & Smit Hanab

Arjan Hartman, manager ICT bij Visser & Smit Hanab, is nauw betrokken geweest bij het opzetten van de interne Arbo-dienstverlening en de selectieprocedure van een verzuimapplicatie. "Visser & Smit Hanab heeft na de selectieprocedure de keuze gemaakt voor Dossier Manager vanwege...

Arbodienstverlener

ADD Arbo

De heer Pieter Steenks, Algemeen Directeur ADD Arbo, over Dossier Manager: "Met Dossier Manager kunnen wij onze dienstverlening uitstekend ondersteunen. Het systeem biedt veel opties voor het vastleggen van gegevens rond verzuim en re-integratie, bijvoorbeeld in formulieren binnen Dossier...

Bedrijfsarts

LEV Bedrijfsgeneeskunde

Om deze gedachte in de praktijk te kunnen ondersteunen koos LEV bedrijfsgeneeskunde voor Dossier Manager. Mevrouw Monique Willems: "Dossier Manager is gebruiksvriendelijk en optimaal aangepast aan de praktijk van de bedrijfsarts. Specifieke wensen worden gemakkelijk vertaald in...

Werkgever

DSM

De verantwoordelijke manager is Rob Jacobs, Manager Health Support, ARBOdienst DSM B.V.: "Naast de verzuimbegeleiding hebben wij binnen DSM te maken met o.a. externe klanten, keuringen, preventie en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. MediSoft Dossier Manager voorziet in onze behoefte...

Arbodienstverlener

De Bedrijfspoli

De heer Ton Theloosen: "Wij ondersteunen bedrijven en hun medewerkers bij het ontwikkelen van Medewerkerkracht. Dossier Manager van MediSoft Dossier Manager BV ondersteunt ons hierbij in het gehele proces, met name door de veilige mogelijkheden die het webportaal onze klanten en ons...

Bedrijfsarts

PreAct

De heer Nard Beurskens: "PreAct ondersteunt bedrijven en werknemers op de gebieden verzuimmanagement & reïntegratie, keuringen & health checks en gespecialiseerd werkplekonderzoek. Hierbij wil PreAct nadrukkelijk méér zijn dan een alternatief voor de klassieke...

Werkgever

Securitas

De heer Ernest Fernand, Case & Care Manager, over Dossier Manager: "We hebben Dossier Manager binnen onze organisatie ingevoerd om een goede regievoering te krijgen binnen een werkomgeving die al veel van de verschillende spelers verlangt. Dossier Manager heeft zijn meerwaarde als...